OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"POZNAJ ZABYTKOWE DWORCE KOLEJOWE W POLSCE"

Kontakt Home  
 


REGULAMIN

     Dworzec kolejowy to budynek wraz z całym zespołem zabudowań i urządzeń kolejowych. Dworce dzielą się ( ze względu na rodzaj pociągów jakie zatrzymują się) na dworce, stacje i przystanki. Dworcem jest taki przystanek, na którym pociąg rozpoczyna i kończy bieg i który posiada przynajmniej jedna zwrotnicę. Dworce kolejowe powstawały od początku kolei. Najstarszy dworzec kolejowy na ziemiach polskich znajduje się we Wrocławiu, jest to Dworzec Kolei Górnośląskiej (Oberschleischer Bahukaf z 1824 r.), znajdujący się obok dworca istniejącego. Aktualnie, siedziba kolejowej służby zdrowia. Podobnie jest z dworcem w Katowicach, stary dworzec znajduje się obok dworca istniejącego, (ul. Dworcowa 14).

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
   
 2. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z  zabytkowymi dworcami kolejowymi w Polsce.
 1. Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
     Stopień  brązowy  Stopień  srebrny  Stopień  złoty

   

 2. Minimalna ilość zwiedzonych obiektów na poszczególne stopnie odznaki wynosi:
  na stopień brązowy – 15
  na stopień srebrny – 30
  na stopień złoty – 45
  Honorowane będą dworce nie wymienione w załączniku do regulaminu odznaki, które należy   udokumentować ich zwiedzenie oraz podać ich rok budowy.
   
 3. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
   
 4. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą  ubiegającej się  o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
   
 5. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 6. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 7. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15,-22 - 109 CHEŁM -6
   
 8. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 9. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 10. Obiekty  - dworce - proponowane do zwiedzania są wymienione w Załączniku do regulaminu.
   
 11. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 7/2008 z dnia 27.11.2008 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.


Załącznik do Odznaki "Poznaj Zabytkowe Dworce Kolejowe w Polsce"